ALFA IN - výroba, prodej, servis svařovací a řezací techniky

Základní rozlišení metod ručního obloukového svařování

Perun 220 E
Perun 220 E

Metoda MMA

Ruční obloukové svařování z anglického Manual Metal Arc. Jde o nejstarší metodu jejíž výhodou je velká flexibilita možnosti svařování ve všech polohách a dostupnost levných svařovacích zdrojů i přídavného materiálu.
Přídavným materiálem jsou kovové odtavující se elektrody s různými typy obalu například :

  • bazické,
  • rutilové,
  • celulozové

Zajímavostí je, že v podstatě každou svářečku, která umí metodu MMA, lze použít i pro metodu TIG.

Jen jde o nepraktické řešení, protože je nutné dokoupit hořák pro wolframovou elektrodu, musí se přivést a pouštět plyn samostatně mimo ovládání svářečky a pro zapálení oblouku je nutné škrtnou o materiál.

aXe 502 DOUBLE PULSE HSL AC/DC HF COMPACT H2O
aXe 502 DOUBLE PULSE HSL AC/DC HF COMPACT H2O

Průmyslové stroje

Svařovací zdroje určené pro průmysl pak většinou mají vyšší výkon a dokáží kombinovat několik metod najednou. Náš špičkový aXe 502 DOUBLE PULSE HSL AC/DC HF COMPACT H2O umí od MMA přes MIG/MAG až po TIG. Ve svářečce o tomto výkonu pak už je i samozřejmostí DOUBLE PULSE a další vylepšené funkce.

Perun 200 AC/DC PULSE
Perun 200 AC/DC PULSE

Metoda TIG

Ruční obloukové svařování elektrickým obloukem netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu. Používá především pro svařování hliníku a hořčíku a jejich slitin, nerezových ocelí a dalších materiálů. Metoda TIG vyžaduje velmi zručné svářeče. Pokud je dodržen technologický postupu, lze získat vysokou kvalitu svarů.


Hlavní rozdíl proti metodě MMA je :

  • používání neodtavující se wolframové elektrody, které jsou vyrobeny z čistého wolframu respektive jsou k wolframu přidávány vybrané legury
  • použití inertních plynů, které chrání svarovou lázeň tak i samotné elektrody. V některých aplikacích se kromě argonu nebo hélia používá i vodík nebo dusík.

U našich svářeček doporučujeme univerzální fialovou wolframovou elektrodu.
V Evropě i v České republice se metoda nejčastěji označuje zkratkou TIG nebo WIG. V USA je zvykem označení GTAW.

Důležité pro komfort svářeče je pak způsob zapálení oblouku.

  1. Uživatelsky nejpřívětivější je bezdotykové zapálení oblouku pomocí HF,
  2. zapálení je možné pomocí dotyku elektrody o materiál tzv. LIFTARC
  3. nejméně komfortní je tzv. náškrabové zapálení, tedy elektroda musí o materiál škrtnout a vytáhnout oblouk podobně jako v metodě MMA.
Perun 200 MIG SYN
Perun 200 MIG SYN

Metoda MIG/MAG/MOG

Jde o obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře. Původně byla vyvinuta pro svařování slitin hořčíku a hliníku. Postupný vývoj umožnil používat jí i pro svařování nelegovaných ocelí při zachování velkého výkonu. V Evropě se používá označení MIG/MAG.

Metoda není příliš náročná na zručnost svářeče a lze ji velmi dobře využít i v automatizovaném nebo robotizovaném provozu. Svařovat je možné ve všech polohách. Metoda vyžaduje zejména výkonný svařovací zdroj, podavač svařovacího drátu, praktický svařovací hořák včetně jeho chlazení a zásobník plynů (tlakové láhve). Jako ochranné plyny se většinou používají buď inertní plyny argon a helium nebo samotný oxid uhličitý případně v definované směsi s inertními plyny.
Svařovací dráty se používají buď plné nebo tzv. trubičkové, plněné buď tavidlem nebo kovovým práškem. Některé tavidlem plněné svařovací dráty byly vyvinuty pro svařování i bez externě dodávané atmosféry ochranných plynů (INNERSHIELD, označení MOG (Metal no Gas)).

Metoda MIG/MAG patří k nejrozšířenějším svařovacím metodám při výrobě
stavebních ocelových konstrukcí, strojních zařízení, tlakových nádob a potrubí.

Svářečky se rozlišují dle řízení na invertorové a odbočkové. Hlavní výhodou invertorových svářeček je komfortní přesné ovládání a nízká váha. Odbočkové svářečky obsahují trafo, kterým se řídí výkon pomocí odbočky v tomto vinutí. Tím jsou dány jejich hlavní výhody jako je jednoduchost ovládání , ale i hlavní nevýhody, což je hmotnost.

Metoda SAW

Svařování pod tavidlem (někdy také svařování automatem pod tavidlem) ve zkratce APT je metoda automatického vysokovýkonného
obloukového svařování používaná zejména pro svařování ocelových svařenců dlouhými a nepřerušovanými svary nebo ocelových vinutých trub

Tento tavný způsob svařování využívá teplo dodávané hořením elektrického oblouku k roztavení svarových ploch a přídavného materiálu v tzv. svarové lázni. Svarová lázeň je chráněna před oxidací plyny, které se uvolňují při tavení granulovaného tavidla. Tavidlo je přidáváno do svarového úkosu před svarovou lázeň. Tavidlo má obdobnou funkci i složení jako obaly elektrod ručního obloukového svařování. Svarový kov vzniká z přídavného materiálu – na cívce navinutého svařovacího drátu.
Metoda pod tavidlem se používá též pro navařování, u kterého se používají jako přídavný materiál svařovací pásky.
Svařovat pod tavidlem lze pouze v tzv. poloze svařování shora.

(R)evoluce ve svařování

Nerozumíte odborným výrazům?

.

KONTAKTY NA ODDĚLENÍ

Marta Nejedlá

Marta Nejedlá

asistentka obchodu
svařovací techniky CZ, SK

Radek Cícha

Radek Cícha

technik obchodního oddělení svařovací techniky ČR-Čechy

Pavel Jura

Pavel Jura

technik obchodního oddělení svařovací techniky ČR-Morava

Zbyněk Nevrkla

Zbyněk Nevrkla

technik obchodního oddělení svařovací techniky SK
čištění a značení kovů

Ing. Radek Seemann

Ing. Radek Seemann

vedoucí obchod.oddělení svař.techniky a elektrocentrál

David Jaša

David Jaša

vedoucí servisního oddělení

Jan Kružík

Jan Kružík

servisní technik

Miloš Wurschy

Miloš Wurschy

aplikační technik