ALFA IN - výroba, prodej, servis svařovací a řezací techniky

Slovník pojmů

Zatěžovatel

Zatěžovatele se uvádí u každé svářečky. Jde o výkon svářečky, který dodá v určené době. Norma udává čas 10 minut a teplotu okolí 40°C , k tomu se pak přepočítává hodnota zatěžovatele.

Síťové napětí

Jde o síťové napětí ke kterému se konkrétní svářečka připojuje pomocí zástrčky. V ČR existují v podstatě dvě základní rozdělení napětí v zásuvkách na 230 V jednofázový rozvod a 400 V třífázový rozvod.

Jištění

Jde o jištění, které potřebuje svářečka, ke svému fungování. Pozor záleží zda jde o jednofázové nebo třífázové jištění. Jističe jsou vyráběny s různými vypínacími charakteristikami (B, C a D). V parametrech používáme značka @ , která znamená tzv. pomalejší jistič než jistič typu B, značí se typ C a D.

Jištění 16 A char.B – za jak dlouho vypne na stroji Perun 200 MIG SYN

Jistič 16 A charakteristiky B nevypne do následujícího zatížení stroje:

Hranice „nevypnutí“ jističe se může mírně lišit podle podmínek při svařování. MIIG/MAG např. druh ochranného plynu, poloha sváru, délka oblouku při svařování. MMA: druh elektrody, stupeň nastavení ARC FORCE, délka oblouku při svařování. Při svažování vyššími proudy už jistič po určité době vypne. Doba vypnutí je nepřímo úměrná velikosti svařovacího proudu. Orientační doby pro zatížení proudem 200 A (= I2max) :

Uvedené časy platí pro zatížení jističe ze studeného stavu. Vypínací časy  jističe zatíženého neprodleně po jeho nahození (tepelná spoušť nestačila vychladnout)  se znatelně zkrátí oproti výše uvedeným hodnotám.